JANAS, Janina

JANAS, Janina  

Mostra records
Risultati 1 - 20 di 25 (tempo di esecuzione: 0.021 secondi).
Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
14. Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze, który się dla bojaźni ludzkiej prawdy pańskiej zaprzał i dlategoż jest na strach światu niesłychanym obyczajem skaran: problema delle fonti 1-gen-1994 Janas, Janina
16. Piriam i Tyzbe St. H. Lubomirskiego. Funkcja i charakter leksyki tworzącej kręgi wyobrażeń tragicznej miłości 1-gen-1995 Janas, Janina
23. Dictionnaire syntaxique génératif des verbes polonais: support à l’enseignement et à la traduction 1-gen-2012 Janas, Janina
Analiza składniowa kierunkowych czasowników ruchu 1-gen-1982 Janas, Janina
Apulia i Kalabria Kasimiery Alberti In corso di stampa Janas, Janina
Debaty staropolskie In corso di stampa Janas, Janina
Dwie wersje poematu o Orfeuszu – Marino i Lubomirski. Podobieństwo tekstu a różnice kulturowe 1-gen-1994 Janas, Janina
Il maccheronico di Jan Kochanowski 1-gen-1994 Janas, Janina
Jan Andrzej Morsztyn sommelier barocco 1-gen-1997 Janas, Janina
La letteratura maccheronica in Polonia 1-gen-1996 Janas, Janina
Le modèle sémantique des verbes de mouvement français et polonais 1-gen-1985 Janas, Janina
Ojczysta “foza” i “maniera” w języku “Rozmów listownych” Wojciecha Stanisława Chróścińskiego 1-gen-1995 Janas, Janina
Próba opisu elementów struktury semantycznej wybranych czasowników ruchu 1-gen-1985 Janas, Janina
Quale eroe per l’Orfeo di Stanisław Herakliusz Lubomirski? 1-gen-2007 Janas, Janina
Rekcja grupy semantycznej czasowników z przedrostkiem do- 1-gen-1980 Janas, Janina
Saska “Aminta” (Nad rękopisem Ossolineum nr 1612/I) 1-gen-1998 Janas, Janina
Sposoby porozumiewania się w hali produkcyjnej 1-gen-1979 Janas, Janina
Szkice o literaturze i języku polskim 1-gen-2007 Janas, Janina
Słownictwo techniczne w akcie mowy 1-gen-1979 Janas, Janina
Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich 1-gen-1984 Janas, Janina