Dwie wersje poematu o Orfeuszu – Marino i Lubomirski. Podobieństwo tekstu a różnice kulturowe