Orticaria professionale da cause fisiche. In: Attualità in tema di orticaria