Potenziali dhe permiresimi i sistemit aktiv e pasiv kontrollit te ushqimeve me origine shtazore dhe aplikimi i bioteknologjise ne inspektimin shqimor