Kërkime mbi Mycoplasma agalactiae në qumështin e deleve nëpermjet teknikës molekulare të PCR (Polymerare Chain Reaction). Using a PCR to detect M. agalactiae in milk samples of sheep