PHOTODYNAMIC THERAPY WITH VERTEPORFIN FOR RETINAL ANGIOMATOUS PROLIFERATION