Zasada zrównoważonego budżetu została wprowadzona wraz z paktem fiskalnym na szczeblu europejskim, aby realizować cele projektu europejskiego również za pomocą instrumentu księgowego i finansowego. Zasada ta została skonstytucjonalizowana we Włoszech w 2012 r. w art. 81: "państwo zapewnia równowagę między dochodami i wydatkami swojego budżetu". Odchylenie budżetowe było postrzegane jako zdarzenie wyjątkowe, którego należy unikać za wszelką cenę, a do 2020 r. zdarzenia nigdy nie wymagały odchylenia budżetowego. Wiązało się to z pewnymi wyrzeczeniami ekonomicznymi i nagłym dostosowaniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, które miało na celu położenie większego nacisku na zasadę rachunkowości niż na prawa niektórych kategorii obywateli. Wraz z nadejściem pandemii, począwszy od marca 2020 r., włączono (wyjątkowe) skrajne wartości finansowania deficytu, opisane ponownie w art. 81: "zaciąganie pożyczek jest dozwolone jedynie w celu uwzględnienia skutków cyklu gospodarczego oraz, za zgodą izb parlamentu przyjętych bezwzględną większością głosów ich członków, w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych". A światowa pandemia Covid 19 z pewnością mieściła się w zakresie wyjątkowego wydarzenia. To awaryjne podejście doprowadziło do nie mniej niż pięciu obsunięć budżetu w 2020 i 2021 roku (rządy Conte - Draghi). W marcu 2021 roku rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, co zdestabilizowało wszystkie stosunki polityczne i gospodarcze na świecie. W szczególności we Włoszech doprowadziło to do dwucyfrowego wzrostu cen surowców, energii i inflacji, co spowodowało skurczenie się konsumpcji i powiększenie obszarów ubóstwa. Początkowo zarówno „rząd Draghiego”, jak i „rząd Meloni” starały się w porozumieniu z instytucjami europejskimi przestrzegać "równowagi między dochodami i wydatkami swoich budżetów". Do listopada 2022 r. sytuacja gospodarcza stała się tak niezrównoważona, że 9 listopada parlament zatwierdził odchylenie budżetowe w wysokości 9,1 mld euro. Można wskazać, że w ostatnich dwóch latach klauzula derogacyjna z art. 81 Konstytucji była wykorzystywana w przypadku zdarzeń obiektywnie wyjątkowych (pandemia i konflikt ukraiński), a więc wykorzystanie odchylenia budżetowego jest doskonale uzasadnione tymi zdarzeniami. Fakt ten oznacza zatem, że jak dotąd odchylenia budżetowe nie wpłynęły negatywnie na pierwotne założenie reguły: wykorzystanie dźwigni monetarnej i finansowej do realizacji projektu Unii Europejskiej.

The balanced budget principle was introduced with the fiscal compact at the European level to pursue the aims of the European project also with an accounting and financial instrument. This principle was constitutionalized in Italy in 2012 with Article 81. The budget variance was seen as an exceptional event to be avoided at all costs, and until 2020, events never required a budget variance. This entailed some economic sacrifice and an abrupt adaptation of Constitutional Court jurisprudence aimed at placing more emphasis on the accounting principle over the rights of certain categories of citizens. This emergency approach, over 2020 and 2021, led to as many as five budget slippages. In March 2021, the Russian invasion of Ukraine began, a fact that destabilized all political and economic relations worldwide. By November 2022, the economic situation had become so unsustainable that on November 9, Parliament authorized a budget deviation to the amount of €9.1 billion. It can be said that, in the last two years, the exception clause of Article 81 Const. has been used for objectively exceptional events (pandemic and Ukrainian conflict), so that the use of the budget deviation is perfectly justified by the events. This fact, therefore stands to mean that so far, budget slippages have not negatively impacted the original rationale of the rule: to use monetary and financial leverage to evolve the European Union project.

The budget of the Italian state between the pandemic and the ukrainian conflict, in the context of the evolution of the European project

giovanni bianco
2022-01-01

Abstract

The balanced budget principle was introduced with the fiscal compact at the European level to pursue the aims of the European project also with an accounting and financial instrument. This principle was constitutionalized in Italy in 2012 with Article 81. The budget variance was seen as an exceptional event to be avoided at all costs, and until 2020, events never required a budget variance. This entailed some economic sacrifice and an abrupt adaptation of Constitutional Court jurisprudence aimed at placing more emphasis on the accounting principle over the rights of certain categories of citizens. This emergency approach, over 2020 and 2021, led to as many as five budget slippages. In March 2021, the Russian invasion of Ukraine began, a fact that destabilized all political and economic relations worldwide. By November 2022, the economic situation had become so unsustainable that on November 9, Parliament authorized a budget deviation to the amount of €9.1 billion. It can be said that, in the last two years, the exception clause of Article 81 Const. has been used for objectively exceptional events (pandemic and Ukrainian conflict), so that the use of the budget deviation is perfectly justified by the events. This fact, therefore stands to mean that so far, budget slippages have not negatively impacted the original rationale of the rule: to use monetary and financial leverage to evolve the European Union project.
2022
Zasada zrównoważonego budżetu została wprowadzona wraz z paktem fiskalnym na szczeblu europejskim, aby realizować cele projektu europejskiego również za pomocą instrumentu księgowego i finansowego. Zasada ta została skonstytucjonalizowana we Włoszech w 2012 r. w art. 81: "państwo zapewnia równowagę między dochodami i wydatkami swojego budżetu". Odchylenie budżetowe było postrzegane jako zdarzenie wyjątkowe, którego należy unikać za wszelką cenę, a do 2020 r. zdarzenia nigdy nie wymagały odchylenia budżetowego. Wiązało się to z pewnymi wyrzeczeniami ekonomicznymi i nagłym dostosowaniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, które miało na celu położenie większego nacisku na zasadę rachunkowości niż na prawa niektórych kategorii obywateli. Wraz z nadejściem pandemii, począwszy od marca 2020 r., włączono (wyjątkowe) skrajne wartości finansowania deficytu, opisane ponownie w art. 81: "zaciąganie pożyczek jest dozwolone jedynie w celu uwzględnienia skutków cyklu gospodarczego oraz, za zgodą izb parlamentu przyjętych bezwzględną większością głosów ich członków, w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych". A światowa pandemia Covid 19 z pewnością mieściła się w zakresie wyjątkowego wydarzenia. To awaryjne podejście doprowadziło do nie mniej niż pięciu obsunięć budżetu w 2020 i 2021 roku (rządy Conte - Draghi). W marcu 2021 roku rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, co zdestabilizowało wszystkie stosunki polityczne i gospodarcze na świecie. W szczególności we Włoszech doprowadziło to do dwucyfrowego wzrostu cen surowców, energii i inflacji, co spowodowało skurczenie się konsumpcji i powiększenie obszarów ubóstwa. Początkowo zarówno „rząd Draghiego”, jak i „rząd Meloni” starały się w porozumieniu z instytucjami europejskimi przestrzegać "równowagi między dochodami i wydatkami swoich budżetów". Do listopada 2022 r. sytuacja gospodarcza stała się tak niezrównoważona, że 9 listopada parlament zatwierdził odchylenie budżetowe w wysokości 9,1 mld euro. Można wskazać, że w ostatnich dwóch latach klauzula derogacyjna z art. 81 Konstytucji była wykorzystywana w przypadku zdarzeń obiektywnie wyjątkowych (pandemia i konflikt ukraiński), a więc wykorzystanie odchylenia budżetowego jest doskonale uzasadnione tymi zdarzeniami. Fakt ten oznacza zatem, że jak dotąd odchylenia budżetowe nie wpłynęły negatywnie na pierwotne założenie reguły: wykorzystanie dźwigni monetarnej i finansowej do realizacji projektu Unii Europejskiej.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/450220
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact