Zasada balansu budżetowego i ochrony pracowników w dziedzinie europejskiej integracji