Uelastycznienie relacji pracowniczych i destrukturalizacja systemu ochrony