Egoismo, responsabilità, dono. Leggendo Dostoevskij, Nietzsche, Rosa Luxemburg