LA METAFORA DELLA TARANTOLA. STORIA E LEGGENDA DELLO ‘STELLIONE’ FRA ANTICHI E MODERNI