Silvio Melani (ed.), «Per sen de trobar». L’opera lirica di Daude de Pradas, Publications de l’Association Internationale d’Études Occitanes, 11), Turnhout, Brepols, 2016, 326 p.