În tenebrele insidioase ale lagunei. Venetia între postmodernism decadent si onirism neogotic