Don-Amiando i “Sovremennye zapiski” NLO, Moskva, 2010, pp. 140-145