Nekotorye zamečanija po forme i semantike suščestvitel’nogo v “Stolbcach”